piątek, 6 marca 2009

Piękna nasza Bośnia cała!
Od początku marca BiH jest pełnoprawnym członkiem Konwencji Berneńskiej, międzynarodowej rady d\s ochrony gatunków flory i fauny w Europie (i kilku krajach Afryki).
BiH jest 48 państwem członkowskim i ostatnią z b. republik jugosłowiańskich, które konwencję podpisały. Na bośniackiej liście terenów objętych ochroną konwencji znajduje się 18 "jednostek" przyrodniczych, w tym pola krasowe, kaniony rzeczne, góry i jaskinie, włączając w to i hercegowińską jaskinię Vjetrenica. Podpisanie dokumentu oznacza, że żadna interwencja w obrębie rzeczonych terenów nie może odbyć się bez zgody odpowiedniej komisji KB.
BiH jeśli chodzi o różnorodność biologiczną jest jednym z wiodących krajów na świecie.
(źródło - sarajevo.x-com)

Brak komentarzy: